Vi ger dig kontroll

Mer än hälften av alla driftstörningar är relaterade till andra orsaker än fel i hård och mjukvara.
 
I komplexa miljöer är orsaken ofta brist på kontroll. Säkerhet, produktivitet och effektivitet blir ofta lidande när det saknas standardisering.

 

 

 

 

Direkt: +46 (0)709 779994

Vi levererar 

* Design och installation av fiber och kopparnät.
* Kanalisation. Fiberrunnersystem för fiber och stegsystem för koppar
* Installation av rack med containmentlösningar.
* Installation av utrustning
 
 
 
 

Vi hanterar 

* Patchning
* Flyttuppdrag
* Omstrukturering av befintliga miljöer. Skapa ordning och reda .
* Inventering i Datacenter
* Dokumentering av Datacenter
* Hälsocheck.
 
 
 

Certifierade 

* Lorum ipsum hum hum
* Lorum ipsum hum hum
* Lorum ipsum hum hum
* Lorum ipsum hum hum
 
 
 
 

   

   

   

   

   

  info@loadservices.se