Vi ger dig kontroll

Mer än hälften av alla driftstörningar är relaterade till andra orsaker än fel i hård och mjukvara.

I komplexa miljöer är orsaken ofta brist på kontroll. Säkerhet, produktivitet och effektivitet blir ofta lidande när det saknas standardisering.

Vi levererar

  • Design och installation av fiber och kopparnät.
  • Installation av rack med containmentlösningar.
  • Installation av utrustning
  • Kanalisation. Fiberrunnersystem för fiber och stegsystem för koppar

Vi hanterar

  • Patchning
  • Flyttuppdrag
  • Inventering i Datacenter
  • Dokumentering av Datacenter
  • Hälsocheck.
  • Omstrukturering av befintliga miljöer. Skapa ordning och reda.

Certifikat

 

 

     

     

     

     

     

       +46 (0)709 779 994

                      info@loadservices.se